Khay nhôm premium

Khay nhôm tròn 250ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 130ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 130ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 325ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 180ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm chữ nhật 320ml
Khay nhôm chữ nhật 750ml
Khay nhôm chữ nhật 1775ml
Khay nhôm tròn 373ml
Khay nhôm tròn 500ml
Khay nhôm tròn 570ml
Khay nhôm tròn 860ml
Khay nhôm tròn 1100ml
Khay nhôm tròn 1430ml

Khay nhôm tròn 1430ml

Giá: 4.100₫
Khay nhôm tròn 2000ml
Khay nhôm tròn 2870ml

Khay nhôm tròn 2870ml

Giá: 8.880₫
Khay nhôm tròn 4000ml
Khay nhôm chữ nhật 1025ml
Khay nhôm chữ nhật 650ml
Chén nhôm tròn 345ml
Khay nhôm tròn 230ml
Khay nhôm tròn 410ml
Khay nhôm tròn 1430ml