CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

- Thông tin các nhân của khách hàng được LEO thu thập khi khách hàng đăng ký tại phần Liên hệ của website www.leoalupack.com và dữ liệu thu thập bao gồm:

Họ và tên - Số điện thoại - Ngày sinh - Địa chỉ - Email

- Thông tin cá nhân khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và sử dụng vào các mục đích: 
+ Hỗ trợ khách hàng ở các khâu: Mua hàng, thanh toán, vận chuyển, đổi trả hàng,...
+ Gửi thông tin các chương trình ưu đãi, giới thiệu sản phẩm mới, thông tin  về các sự kiện của LEO đến khách hàng thân thiết.
+ Liên hệ khảo sát nhằm đánh giá, đo lường chất lượng dịch vụ và sản phẩm của LEO cung cấp (nếu có). 
+ Các trường khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
LEO cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ trang web cho một bên thứ ba nào khác.

1.2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân do khách cung cấp được LEO lưu trữ trên hệ thống nội bộ và chỉ xóa dữ liệu nếu có yêu cầu hủy thông tin từ khách hàng. 

1.3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

- Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc những trường hợp sau:
+ Nhân viên có thẩm quyền của LEO.
+ Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài hoặc một phần dịch vụ của LEO. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể là một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do LEO cung cấp. Bên cạnh đó, bên thứ ba có các ràng buộc đảm bảo tuân thủ mọi luật lệ về việc bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
+ Yêu cầu pháp lý: LEO sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc cung cấp như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
+ Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp LEO sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác (sau đây gọi là bên thứ ba), bên thứ ba sẽ có quyền truy cập thông tin của LEO trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng. LEO đảm bảo hợp đồng giữa LEO và bên thứ ba có điều khoản về nghĩa vụ về việc bên thứ ba phải tiếp tục duy trì, thực hiện đúng và đủ các điều khoản của chính sách bảo mật này. 

1.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH LEO Aluminium Packaging.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0317891997
- Ngày cấp: 19/06/ 2023.
- Đơn vị cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 
- Trụ sở chính: Số 4 Đường Số 9, Khu Dân Cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.5. Phương thức và công cụ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

LEO hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là một phần nghĩa vụ và trách nhiệm do đó khách hàng có thể liên hệ với LEO trong trường hợp: 
- Khách hàng có các thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật.
- Khách hàng muốn tiếp cận, chỉnh sửa hoặc hủy thông tin thông tin cá nhân đã cung cấp.
- Liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo.
Quý khách vui lòng liên hệ với LEO để được hỗ trợ thông qua:

  • Hotline hoặc Zalo: 0964 902 166
  • Mail: contact@leoalupack.com

LEO rất sẵn lòng lắng nghe các phản hồi và góp ý từ quý khách hàng!