Tất cả sản phẩm

Khay nhôm tròn 1430ml
Khay nhôm tròn 410ml
Khay nhôm tròn 230ml
Chén nhôm tròn 345ml
Khay nhôm chữ nhật 650ml
Khay nhôm chữ nhật 1025ml
Khay nhôm tròn 4000ml
Khay nhôm tròn 2870ml

Khay nhôm tròn 2870ml

Giá: 8.880₫
Khay nhôm tròn 2000ml
Khay nhôm tròn 1430ml

Khay nhôm tròn 1430ml

Giá: 4.100₫
Khay nhôm tròn 1100ml
Khay nhôm tròn 860ml
Khay nhôm tròn 570ml
Khay nhôm tròn 500ml
Khay nhôm tròn 373ml
Khay nhôm chữ nhật 1775ml
Khay nhôm chữ nhật 885ml
Khay nhôm chữ nhật 750ml
Khay nhôm chữ nhật 320ml

Ly nhôm lớn

Liên hệ

Ly nhôm nhỏ

Liên hệ